Untitled Document
  제   목 : 2월26일 오늘도 대물로 손맛을  
  작성자 : 해변낚시(admin) (webmaster@taegong.co.kr)    http://taegong.co.kr  
  작성일 : 2017/02/26 16:07  
  조회수 : 46  
  파   일 : DSCN0165[1].JPG (125K)  
[ Name: DSCN0168[3].JPG, Width : 656 pixel, Height: 485 pixel ]
     
  헉 뜰채가 없어요...........
한마리는 터지고 한마리는 겨우 파도위에 올려 한수를

다음엔 꼭 뜰채를 챙겨가시길
준비철저.
     
  from 115.23.110.10   
 작성된 코멘트가 없습니다...